Nasljeđe

Vodeći brigu o djeci i njihovom slobodnom vremenu, Savez  još je 50-tih godina prošlog stoljeća prepoznao važnost odmarališta za djecu. Od pedesetih kada je osnovan Centar za ljetovališta do početka 90-tih godina, u ukupno 30 odmarališta na Jadranu ljetovalo je gotovo 20.000 djece. Uz jaku podršku i partnerstvo s lokalnim zajednicama, dječja ljetovanja postala su simbol djetinjstva za generacije djece. Ljetovanje s Društvom „Naša djeca“ za mnogu je djecu ujedno bila i prva prilika da zaplivaju u moru.

Posebna se pažnja obraćala sadržajima i aktivnostima kojima su se djeca na ljetovanju bavila, a ona su bila skrojena po najvišim pedagoškim standardima, uz mnogo kreativnosti, talenta i ljubavi.

Nažalost ta slika je drastično promijenjena jer su gotovo sva dječja odmarališta s kojima je mreža Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske raspolagala pripala državnoj i gradskoj upravi te je njihova uloga prenamijenjena.

Turizam je u međuvremenu postao najznačajnija gospodarska grana u Hrvatskoj, a naša zemlja svjetska hit destinacija. Strani mediji objavljuju hvalospjeve o našim plažama, prirodi i moru, pa ne čudi da je samo u 2022.  godini ostvareno gotovo 15 milijuna dolazaka. Ljudi iz cijeloga svijeta napuštaju svoju uobičajenu sredinu kako bi ljetovali na Jadranskom moru.

Uslijed ovako sjajnih postignuća i uspjeha, međutim, promiče nam jedna važna, ali bolna stvar – a ta ja da mnoga djeca koja žive u Hrvatskoj nikada nisu vidjela svoje more.

Naši turistički rezultati su odlični, prizori naše obale i najpoželjnijih odredišta prekrasni, ali društvena statistika je neumoljiva(1): 2020. u Hrvatskoj je oko 126 000 djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a to je 18,4% djece mlađe od 18 godina, odnosno, gotovo svako peto dijete.

Revitalizacija programa organiziranog ljetovanja djece dugoročan je strateški projekt kojemu Savez DND pristupa ambiciozno, ali i odgovorno. Planiramo iskoristiti naslijeđe sakupljeno u više od 70 godina brige o djeci i mobilizirati sva naša znanja, talente i kompetencije razvijane kroz desetljeća provođenja programa ljetovanja.

Jer…More je za svako dijete!

[1] Dragičević, T. i Družić-Ljubotina, O. (2022). Siromaštvo djece – posljedice i zaštitni činitelji. Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja, 56, 108, 102-140.